Peix del dia

Gerret8€/kg
Morralla12€/kg
Morralló8€/kg
Calamar Petit24€/kg
Calamar Mitjà28€/kg
Calamar Gran26€/kg
Pop Petit4€/kg
Pop Mitjà6€/kg
Pop Gran9€/kg
Sorell3€/kg
Sípia21€/kg
Moll Petit10€/kg
Moll Mitjà12€/kg
Moll Gran15€/kg
Pelaia (lenguado)27€/kg
Cap roig mitjà (0.5kg estimat)27€/kg
Cap roig gran (1kg estimat)31€/kg
Pàguera Petita (0,5kg estimat)24€/kg
Pàguera Mitjana (1-2kg estimats)30€/kg
Pàguera Gran (>3kg)26€/kg
Dèntol Mitjà (1-2kg estimats)30€/kg
Dèntol Gran (>3kg)22€/kg
Mòllera14€/kg
Anfós Petit34€/kg
Anfós Gran24€/kg
Càntera Petita/Pagell8€/kg
Càntera Gran14€/kg
Rap17€/kg
Ratjada7€/kg
Llagosta Vermella48€/kg