Peix del dia

Gerret10€/kg
Morralla12€/kg
Morralló7€/kg
Calamar Petit19€/kg
Calamar Mitjà24€/kg
Calamar Racció27€/kg
Calamar Extra26/kg
Pop Petit10€/kg
Pop Mitjà13€/kg
Pop Gran18€/kg
Sorell3€/kg
Sípia24€/kg
Moll Petit11€/kg
Moll Mitjà13€/kg
Moll Gran17€/kg
Pelaia (lenguado)27€/kg
Cap roig mitjà (0.5kg estimat)29€/kg
Cap roig mitjà (1 kg estimat)31€/kg
Rajada7€/kg
Rajada Pelada15€/kg
Rap17€/kg
Pàguera Petita (0,5kg estimat)24€/kg
Pàguera Mitjana (1-2kg estimats)30€/kg
Pàguera Gran (>3kg)26€/kg
Dèntol Mitjà (1-2kg estimats)30€/kg
Dèntol Gran (>3kg)22€/kg
Mòllera14€/kg
Anfós Petit34€/kg
Anfós Gran24€/kg
Càntera Petita/Pagell8€/kg
Càntera Gran14€/kg
Rap17€/kg
Ratjada7€/kg
Llagosta Vermella48€/kg