• pescador

Peix del dia

Gerret10€/kg
Morralla12€/kg
Morralló9€/kg
Calamar Petit20€/kg
Calamar Mitjà24€/kg
Calamar Racció29€/kg
Calamar Extra27/kg
Pop Petit7,5€/kg
Pop Mitjà9€/kg
Pop Gran12€/kg
Sorell4,5€/kg
Sípia Petita25€/kg
Sípia Gran22€/kg
Moll Petit11€/kg
Moll Mitjà13€/kg
Moll Gran17€/kg
Cap roig mitjà (0.5kg estimat)29€/kg
Cap roig mitjà (1 kg estimat)31€/kg
Rajada9€/kg
Rajada Pelada17€/kg
Rap17€/kg
Pàguera Petita (0,5kg estimat)24€/kg
Pàguera Mitjana (1-2kg estimats)30€/kg
Pàguera Gran (>3kg)26€/kg
Dèntol Mitjà (1-2kg estimats)30€/kg
Dèntol Gran (>3kg)22€/kg
Mòllera14€/kg
Anfós Petit34€/kg
Anfós Gran24€/kg
Càntera Petita/Pagell8€/kg
Càntera Gran14€/kg
Rap17€/kg
Ratjada7€/kg
Llagosta Vermella48€/kg